2. ročník Adaptačního kurzu DM

Pro žáky nastupujících 1 ročníků jsme také uspořádali o letních prázdninách v termínu  18.- 20.8. již druhý adaptační víkend aneb Intr nanečisto. Cílem kurzu bylo vyzkoušet si život na DM se vším, co k tomu patří a hlavně seznámit se s budoucími spolužáky. Program na víkend byl bohatý – od prohlídky města s odborným výkladem v kostele sv. Jana Křtitele, opékání špekáčků, sportovních a seznamovacích her až po výlety – cyklistický na přehradu Les Království, nebo pěší na zámek Kuks. Víkendu se zúčastnilo celkem 36 žáků. Kurz se opravdu vydařil, počasí nám přálo, žáci domů odjížděli spokojeni a každý z nich si vybral svého spolubydlícího podle společných sympatií a zájmů. AD 1 AD 2017 3