Besedy během zimních měsíců

V období zimních měsíců již tradičně pořádáme besedy na DM se zajímavými hosty. V prosinci proběhla beseda na téma Kyberšikana s preventistou  PČR nprap. Lukášem Vincencem. Přednáška byla doplněna krátkým filmem s názornou ukázkou,  jak snadné je zneužít mladistvé pomocí sociální sítě. Beseda se moc líbila, proto jsme pozvali pana Vincence na další besedu v měsíci lednu na téma Fakta a mýty o drogách, kde jsme opět otevřeli aktuální téma s problematikou užívání drog a trestní odpovědnosti mladistvých. Beseda byla opět doplněna poutavým krátkým filmem s názvem Drogy berou duši. Další zajímavou akcí byla přednáška našeho pana vychovatele na téma Afghánistán – povídání  o válce, vojenském výcviku a všedním životě na Blízkém východě. Součástí přednášky byly autentická videa a fotky přímo z boje. Na měsíc březen jsme pozvali na DM Mudr. Tomáše Mináře – téma besedy  Nástrahy  sexuálního života dospívajících  a  doufáme, že se i toto téma žáky zaujme.