Informace pro nastupující žáky

Schůzka rodičů žáků 1. ročníků s vedením DM proběhne v neděli 1. 9. 2019 v 15h v jídelně SŠIS, následně pak budou žáci ubytováni na pokojích. Pro žáky vyšších ročníků je nástup do domova mládeže v  neděli 1. 9. 2019 od 17h do 21h, nebo v pondělí 2. 9. 2019.   

 Do domova mládeže si žák vezme s sebou:

 1.      občanský průkaz, kartičku pojištěnce,

2.      aktuální fotografii (3,5 x 4,5) 1. ročníky,

3.      osobní prádlo a oblečení (denní i noční),

4.      domácí oděv a obuv,

5.      potřeby osobní hygieny,

6.      večeři na den 1. 9. 2019, celodenně se vaří až od 2. 9. 2019.

Poplatek za ubytování a stravování se hradí vždy bezhotovostně na měsíc dopředu (tzn., že do konce měsíce musí být uhrazen poplatek na měsíc následující). Je nutné počítat s určitou prodlevou mezi úhradou z Vašeho účtu a připsáním na účet náš. Je proto vhodné platbu uskutečnit nejpozději do 20. dne v měsíci. První platba proběhne v měsíci srpnu do 20. 8. (na září). Poplatek činí cca 2 750,- Kč, z čehož připadá na ubytování 1350,- Kč, zbytek je záloha na celodenní stravné tj. 1400,- Kč (snídaně 25,-Kč, oběd 32,- Kč, večeře 29,- Kč, večeře II 15,-Kč, svačina 11,-Kč).

 Při platbě vždy uvádějte:

·         variabilní symbol = přidělené evidenční číslo žáka (pozor změna - ne rodné číslo!)

·         konstantní symbol = 0308

·         bez těchto údajů nebude Vaše platba přiřazena!

·         je vhodné uvést jméno žáka, za kterého je platba poukazována

 

·         číslo účtu, na který bude platba připsána = 7934090267/0100

 

Dokumenty ke stažení

Přihláška, první část

Přihláška, druhá část

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

TOP